Evaluering af mentoruddannelse - 5. november 2022

Tusind tak fordi du deltog i Lær for Livets uddannelse for mentorer!

Vi håber, at du nu føler dig bedre klædt på og er klar til at begynde din mentorrelation.

Da vi gerne vil skabe de bedste rammer for uddannelsen, vil det være en kæmpe hjælp for os, hvis du på de næste sider vil evaluere introforløbet og mentoruddannelsen, samt give dit besyv med omkring faciliteterne. 

Deadline for besvarelse af spørgeskemaet er fredag d. 11. november 2022.

På forhånd mange tak for hjælpen!

Mentoruddannelse - 5. november 2022

Hvordan vurderer du kursets varighed? *

Har du nogle kommentarer til tidsplanen (f.eks. pauser, længden på oplæg mv.)?

Hvor relevant vurderer du, at kursets oplæg og indhold var for dig? *

Meget relevantRelevantMindre relevantIkke relevantDeltog ikkeVed ikke
Velkomst og introduktion til Lær for Livet v. Thomas Kirkeskov
Mentalisering og tilknytning hos udsatte børn v. Susie Agerbo
Sparring i jeres mentorsparringsgrupper
Læs Sammen - et læsekoncept for dig og dit mentorbarn v. Joachim Lau Sørensen
Workshop om at danne udviklende relationer og arbejde intentionelt med relationer v. Pia Ravn
Din opstart som mentor v. Thomas Kirkeskov

Har du evt. kommentarer til kursets oplæg og indhold?

På en skala fra 1-5, hvor 1 er 'ikke godt' og 5 er 'meget godt', hvordan vurderer du så kursets overordnede indhold? *

Hvor relevant var e-læringsprogrammet, som blev sendt forud for mentoruddannelsen? *

I hvor høj grad følte du dig forberedt til uddannelsesdagen efter at have set e-læringen? *

Hvordan vil du vurdere, at uddannelsesforløbet overordnet har fungeret? (mentorhåndbogen, e-læringsprogrammet, mentoruddannelsen) *

I hvor høj grad føler du dig klædt på til at påbegynde relationen til dit mentorbarn? *

Har du yderligere bemærkninger til uddannelsesforløbet og mentoruddannelsen?

Vi vil gerne skabe de bedste rammer for nye mentorer. Har du forslag til evt. forbedringer til næste mentoruddannelse?

Hvor har du hørt om Lær for Livet? (Ved sociale medier, uddyb gerne om det er gennem personligt opslag, annonce o.a.?) *