Evaluering af mentoruddannelse - 5. februar 2022

Tusind tak fordi du deltog i Lær for Livets uddannelse for mentorer!

Vi håber, at du nu føler dig bedre klædt på og er klar til at begynde din mentorrelation.

Da vi gerne vil skabe de bedste rammer for uddannelsen, vil det være en kæmpe hjælp for os, hvis du på de næste sider vil evaluere kursets oplæg og give dit besyv med omkring faciliteterne. 

Deadline for besvarelse af spørgeskemaet er fredag d. 11. februar.

På forhånd mange tak for hjælpen!

Mentoruddannelse - 5. februar 2022

Hvordan vurderer du den geografiske placering for kurset? *

Hvordan vurderer du kursets varighed? *

Har du nogle kommentarer til tidsplanen (f.eks. pauser, længden på oplæg mv.)?

På en skala fra 1-5, hvor 1 er 'ikke god' og 5 er 'meget god', hvordan vurderer du så kursets forplejning? *

På en skala fra 1-5, hvor 1 er 'ikke godt' og 5 er 'meget godt', hvordan vurderer du så kursets overordnede indhold? *

Hvor relevant vurderer du, at kursets oplæg og indhold var for dig? *

Meget relevantRelevantMindre relevantIkke relevantDeltog ikkeVed ikke
Velkomst og introduktion til Lær for Livet v. Nathalie Kolbjørn Jensen
Mentalisering og tilknytning hos udsatte børn v. Susie Agerbo
Workshop om at danne udviklende relationer og arbejde intentionelt med relationer v. Pia Ravn
Din opstart som mentor v. Nathalie Kolbjørn Jensen

Har du evt. kommentarer til kursets oplæg og indhold?

Hvor relevant var e-læringsprogrammet, som blev sendt forud for mentoruddannelsen? *

I hvor høj grad følte du dig forberedt til uddannelsesdagen efter at have set e-læringen? *

Hvordan vil du vurdere, at introforløbet overordnet har fungeret? (mentorhåndbogen, e-læringsprogrammet, mentoruddannelsen) *

I hvor høj grad føler du dig klædt på til at påbegynde relationen til dit mentorbarn? *

Vi vil gerne skabe de bedste rammer for nye mentorer. Har du forslag til evt. forbedringer til næste mentoruddannelse?

Har du yderligere bemærkninger til mentoruddannelsen?