Evaluering af mentoruddannelse - 4. februar 2023

Tusind tak fordi du deltog i Lær for Livets uddannelse for mentorer!

Vi håber, at du nu føler dig bedre klædt på og er klar til at begynde din mentorrelation.

Da vi gerne vil skabe de bedste rammer for uddannelsen, vil det være en kæmpe hjælp for os, hvis du på de næste sider vil evaluere introforløbet og mentoruddannelsen, samt give dit besyv med omkring faciliteterne. 

Deadline for besvarelse af spørgeskemaet er fredag d. 10. februar 2023.

På forhånd mange tak for hjælpen!

Hvordan vurderer du kursets varighed? *

Har du nogle kommentarer til tidsplanen (f.eks. pauser, længden på oplæg mv.)?

Hvor relevant vurderer du, at kursets oplæg og indhold var for dig? *

Meget relevantRelevantMindre relevantIkke relevantDeltog ikkeVed ikke
Velkomst og introduktion til Lær for Livet v. Nathalie Kolbjørn Jensen
Sparring i jeres mentorsparringsgrupper
Workshop om at danne udviklende relationer og arbejde intentionelt med relationer v. Pia Ravn
Læs Sammen - et læsekoncept for dig og dit mentorbarn v. Nathalie Kolbjørn Jensen
Mentalisering og tilknytning hos udsatte børn v. Susie Agerbo
Din opstart som mentor v. Nathalie Kolbjørn Jensen

Har du nogle kommentarer til kursets oplæg og indhold?

På en skala fra 1-5, hvor 1 er 'ikke godt' og 5 er 'meget godt', hvordan vurderer du så kursets overordnede indhold? *

Hvor relevant var e-læringsprogrammet, som blev sendt forud for mentoruddannelsen? *

I hvor høj grad følte du dig forberedt til uddannelsesdagen efter at have set e-læringen? *

Hvis du har deltaget i 'Digital mentoruddannelse': På en skala fra 1-5, hvor 1 er 'ikke godt' og 5 er 'meget godt', hvordan synes du den digitale mentoruddannelse spiller sammen med den fysiske mentoruddannelse?

Hvis du har deltaget i 'Digital mentoruddannelse': Har du nogle kommentarer til samspillet mellem den digitale- og den fysiske mentoruddannelse?

Hvordan vil du vurdere, at uddannelsesforløbet overordnet har fungeret? (mentorhåndbogen, e-læringsprogrammet, mentoruddannelsen) *

I hvor høj grad føler du dig klædt på til at påbegynde relationen til dit mentorbarn? *

Har du yderligere bemærkninger til uddannelsesforløbet og mentoruddannelsen?

Har du nogle kommentarer til lokationen, lokalerne, forplejning m.m.?

Vi vil gerne skabe de bedste rammer for nye mentorer. Har du forslag til evt. forbedringer til næste mentoruddannelse?

Hvor har du hørt om Lær for Livet? (Ved sociale medier, uddyb gerne om det er gennem personligt opslag, annonce o.a.?) *