Evaluering af mentoruddannelse - 28. november 2020

Tusind tak fordi du deltog i Lær for Livets uddannelse for mentorer!

Vi håber, at du nu føler dig bedre klædt på og er klar til at begynde din mentorrelation.

Da vi gerne vil skabe de bedste rammer for uddannelsen, vil det være en kæmpe hjælp for os, hvis du på de næste sider vil evaluere kursets oplæg og give dit besyv med omkring faciliteterne. 

Deadline for besvarelse af spørgeskemaet er fredag d. 4. december.

På forhånd mange tak for hjælpen!

Mentoruddannelse - 28. november 2020

Hvordan vurderer du den geografiske placering for kurset? *

Hvordan vurderer du kursets varighed? *

Har du nogle kommentarer til tidsplanen (f.eks. pauser, længden på oplæg mv.)?

På en skala fra 1-5, hvor 1 er 'ikke god' og 5 er 'meget god', hvordan vurderer du så kursets forplejning? *

På en skala fra 1-5, hvor 1 er 'ikke godt' og 5 er 'meget godt', hvordan vurderer du så kursets overordnede indhold? *

Hvor relevant vurderer du, at kursets oplæg og indhold var for dig? *

Meget relevantRelevantMindre relevantIkke relevantDeltog ikkeVed ikke
Velkomst og introduktion til Lær for Livet v. Kristine Bang Andreasen
Erfaringer fra nuværende mentorer, Henrik og Pierre
Børnegruppen i Lær for Livet v. Sanne Linke Møller
De første 100 dage som mentor v. Pia Ravn
Opsamling på dagen: Hvad sker nu? v. Kristine Bang Andreasen

Har du evt. kommentarer til kursets oplæg og indhold?

I hvor høj grad føler du dig klædt på til at påbegynde relationen til dit mentorbarn? *

Vi vil gerne skabe de bedste rammer for nye mentorer. Har du forslag til evt. forbedringer til næste mentoruddannelse?

Har du yderligere bemærkninger til mentoruddannelsen?