Evaluering af Lær for Livet

Hvad har været godt ved at være med i Lær for Livet?

Hvad har været mindre godt ved at være med i Lær for Livet?

Er der noget, som du har manglet fra Lær for Livet undervejs i dit mentorforløb?

Hvilke anbefalinger ville du give Lær for Livet i vores videre arbejde med mentorordningen?