Bruges ikke

3. del: Personligt interview

Lavet af

Dato

MOTIVATION OG LYST/ERFARING MED AT ARBEJDE SOM MENTOR

Spørg ind til ansøgerens motivation og bed ham/hende om at uddybe med:
Kan du sige noget mere? og hvorfor netop nu? Referer gerne til ansøgerens egen formulering

Hvorfor mentor hos Lær for Livet

Hvad tænker du, at det kan give dig at blive mentor hos Lær for Livet

Hvilke erfaringer har du med at arbejde børn

Har du hjulpet børn, som har været udsat for belastninger og omsorgssvigt

Hvad betyder det for din motivation, at mentorbarnet ikke nødvendigvis selv har sagt ja til at være med

Vi kan desværre heller ikke sige noget om, hvornår der er et mentorbarn til dig, hvad betyder det for dig

Hvad tænker du, at du særligt kan give et anbragt barn af støtte i forhold til lektiehjælp

Hvordan forestiller du dig, at jeres møder kommer til at foregå? Giv mig gerne et par eksempler på det. Hvor er I henne og hvad laver I

Hvordan tror du, at det vil påvirke dig, at du bliver mentor i Lær for Livet? Det kan være både i forhold til arbejds- og familiesituationen.

Hvis I skal være her i dit hjem, er der så særlige forhold, som vi skal være opmærksomme på – eksempelvis husdyr eller andet?

Hvad tænker du om, at dine overbevisninger politiske/religiøse/levevis kan være meget forskellige fra mentorbarnets?

ANSØGERS OPVÆKST

Fortæl mig om din egen opvækst

Hvem var der af voksne i din skoletid, som var med til at motivere dig, støtte dig i dine valg og udfordringer

Hvorfor valgte du at blive/læse (profession/uddannelse)

Hvad har det givet dig, at du arbejder som/har arbejdet som (profession)

Hvordan tænker du, at du kan anvende dine egne erfaringer (arbejdsmæssige og personlige) i rollen som mentor i Lær for Livet

TANKER OM MENTORBARNET

Hvad har du gjort dig af tanker om, hvad det er for et barn, du vil være en god mentor for?
Det kan være alder, faglige udfordringer, fritidsinteresser.

AFSLUTTENDE SPØRGSMÅL

Er der noget, som vi ikke har været omkring, som du tænker vil være godt, at Lær for Livet er opmærksom på