Bestyrelsesevaluering - januar 2023

Tusind tak fordi du tager dig tid til at besvare denne evaluering. Evalueringen tager ca. 15 minutter at gennemføre.  

Vi vil bede dig om at forholde dig til samtlige spørgsmål på de følgende sider. Der er løbende mulighed for, at du kan uddybe og kommentere på dine svar. 

Har bestyrelsen tilstrækkelig fokus på LFL's formål? *

Uddyb gerne:

Har bestyrelsen opnået de nødvendige resultater? *

Uddyb gerne:

Er der overensstemmelse mellem organisationens strategiske retning og organisationens vedtægter og formål? *

Uddyb gerne:

Har bestyrelsen leveret det nødvendige arbejde? *

Uddyb gerne:

Er årets gang i bestyrelsen tilstrækkeligt planlagt gennem årshjul mv.? *

Uddyb gerne:

Har bestyrelsen tilstrækkeligt overblik over LFL’s juridiske og økonomiske forpligtelser samt potentielle risikofaktorer? *

Uddyb gerne:

Er bestyrelsens diskussioner konstruktive, åbne og ærlige? *

Uddyb gerne:

Har bestyrelsen den rette sammensætning, herunder erfaringer, diversitet og kompetencer? *

Uddyb gerne:

Bidrager alle i bestyrelsen og er alle velforberedte? *

Uddyb gerne:

Er relationen mellem bestyrelsen og sekretariatet hensigtsmæssig? *

Uddyb gerne:

Er dialogen mellem bestyrelsesmedlemmerne konstruktiv og respektfuld, og har bestyrelsen tilfredsstillende relationer til hinanden? *

Uddyb gerne:

Er der behov for markante forbedringer i bestyrelsesarbejdet? *

Uddyb gerne: