Bestyrelsesevaluering - januar 2021

Tusind tak fordi du tager dig tid til at besvare denne evaluering. Evalueringen tager ca. 15 minutter at gennemføre.  

Vi vil bede dig om at forholde dig til samtlige spørgsmål på de følgende sider. Der er løbende mulighed for, at du kan uddybe og kommentere på dine svar. 

Har bestyrelsen opnået de nødvendige resultater i forhold til at sætte en retning for LFL’s strategi? *

Har bestyrelsen tilstrækkelig fokus på LFL’s formål om ”Gennem en helhedsorienteret indsats, at styrke læring og livsduelighed hos udsatte børn i tæt samarbejde med danske kommuner og frivillige”? *

Uddyb gerne dine svar på spørgsmålene ovenfor:


Har bestyrelsen leveret det nødvendige arbejde? *

Fokuserer bestyrelsen i sit arbejde på det rigtige? *

Er informationerne til bestyrelsesmøderne de rigtige? *

Er årets gang i bestyrelsen tilstrækkeligt planlagt, herunder en plan for hvilke emner der behandles på hvilke bestyrelsesmøder? *

Er bestyrelsens diskussioner konstruktive, åbne og ærlige? *

Er bestyrelsens arbejde med at vurdere og bevilge ansøgninger optimal? *

Uddyb gerne dine svar på spørgsmålene ovenfor:


Har bestyrelsen de rigtige erfaringer og kompetencer i forhold til formål, vision og strategi? *

Bidrager alle i bestyrelsen i tilfredsstillende grad til udvikling af LFL? *

Er alle medlemmer velforberedte til bestyrelsesmøderne? *

Uddyb gerne dine svar på spørgsmålene ovenfor:


Har bestyrelsen tilfredsstillende relationer til hinanden? *

Er relationen mellem bestyrelsen og sekretariatet hensigtsmæssig? *

Lytter bestyrelsesmedlemmerne nok til hinanden? *

Er dialogen mellem bestyrelsesmedlemmerne konstruktiv og respektfuld? *

Uddyb gerne dine svar på spørgsmålene ovenfor:


Er der behov for markante forbedringer i bestyrelsesarbejdet? *

Hvilke forbedringer er de vigtigste for dig? (Notér gerne 3-5 stk.) *