/

Tak for at du ansøger om at gøre en forskel i et barns eller en ung persons liv som mentor i Lær for Livet. Vi beder dig udfylde ansøgningsskemaet her med dine oplysninger. På første side med dine basale oplysninger - og på næste side med spørgsmål om din baggrund og motivation. Bemærk, at når du trykker på knappen “Næste”, så bliver dine oplysninger sendt til Lær for Livet. Herefter hører du fra os, når vi har gennemgået din ansøgning.

Lær for Livet

Som mentor i Lær for Livet er du med til at gøre en stor forskel for et anbragt barn mellem 9 og 16 år i dit nærområde. Ved at støtte barnet fagligt gennem lektielæsning og almentdannende aktiviteter, øger du barnets chancer for at udnytte sit potentiale.

Hvem kan blive mentor?

For at blive mentor skal du opfylde en række formelle krav. Du skal være fyldt 18 år og kunne forpligte dig til mentorgerningen i min. 18 måneder. Derudover skal du:

  • Som minimum have gennemført en ungdomsuddannelse
  • Have bopæl i umiddelbar nærhed af barnet. Dvs. inden for en afstand på ca. 25 km.
  • Kunne fremvise ren straffe- og børneattest
  • Deltage på et to-dages uddannelsesforløb (afholdes tre gange om året i januar, maj og september)

Hvorfor en frivillig mentorordning?

Som mentor bidrager du til at barnet bliver motiveret og støttet i på sigt at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Støtten fra mentoren skal opretholde det faglige løft og den lyst til læring, som barnet får på Learning Camps.

Som mentor er du ofte den eneste eller blandt de få personer i barnets netværk, som ikke bliver lønnet for at være sammen med barnet. Det kan have stor betydning for relationen til barnet, og derfor er alle vores mentorer frivillige og ulønnede.

Hvorfor anbragte børn?

Nøgletallene for anbragte børn og unges skolegang taler for sig selv:

  • Kun halvdelen af anbragte børn gennemfører folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. For ikke-anbragte gennemfører flere end ni ud af ti afgangsprøven i 9. klasse.
  • Anbragte børn ligger i gennemsnit to karakterer under deres klassekammerater.
  • Seks år efter folkeskolens afgangsprøve har færre end hver fjerde anbragte unge gennemført en ungdomsuddannelse. For deres jævnaldrende er det flere end tre ud af fire.

Ansøg om at blive mentor

Klar til at blive frivillig mentor? Kig på Danmarkskortet herunder, og se om vi mangler mentorer i dit område. Udfyld vores ansøgningsformular, eller bliv kontaktet af Lær for Livet for at høre mere om det at være frivillig mentor.