/

Proceskonsulent

Lær for Livet

Lær for Livet søger proceskonsulent til organisationsudvikling og digitalisering 

 

Har du erfaring i digitaliseringsprocesser og organisationsudvikling, og kan du arbejde systematisk og struktureret?Så er du måske Lær for Livets nye proceskonsulent. 

 

Som led i at styrke, professionalisere og digitalisere Lær for Livet til at kunne hjælpe endnu flere børn og unge i udsatte positioner, har vi brug for en proceskonsulent i en projektperiode på to år. 

 

I foråret 2024 påbegyndte Lær for Livet et fireårigt digitaliseringsprojekt. Projektets hovedformål er at digitalisere Lær for Livets kerneprocesser, skabe fremdrift i organisationens arbejde, sikre tilstrækkelig forankring af viden i organisationen og optimere selvbetjeningsløsningerne for Lær for Livets mange frivillige. 

 
Lær for Livet søger derfor en proceskonsulent, der får ansvar for fremdrift og styring af projektet, sikre viden- indsamling og forankring internt i organisationen.   
 

Som proceskonsulent bliver du en del af administrationen med reference til økonomi- og administrationschefen, men arbejdsopgaverne vil være på tværs af hele organisationen. Du får mulighed for at eksekvere i tæt samarbejde med et stærkt team bestående af medarbejdere og chefer fra Lær for Livet samt ekspertise fra en stærk styregruppe. Lær for Livets sekretariat består af 37 ansatte, der hver dag arbejder sammen om skabe de bedste forudsætninger for børn og unges læring, livsduelighed og fællesskaber.  

 

Proceskonsulentens arbejdsopgaver er, at: 

 

 • Have indblik i organisatorisk struktur, kultur og processer

 • Analysere, evaluere og redesigne eksisterende arbejdsprocesser mhp. at gøre dem mere effektive og digitale 

 • Planlægge, koordinere og implementere organisationsudviklingsprojekter 

 • Facilitere organisatoriske forandringsprocesser 

 • Udvikle og implementere nye processer og metoder 

 • Udfærdige vejledninger og beskrivelser 

 • Tage del i styregruppemøder og afrapportering til fonde 

 • Ad hoc-opgaver i administrationen 

 

Om dig 

Du har 4-5 års erfaring med digitaliseringsprocesser, forandringsledelse og organisationsudvikling. Du har en længerevarende videregående uddannelse evt. suppleret med en proces- eller projektlederuddannelse. Det er kendetegnende for dig, at du:  

 • Er erfaren og reflekteret projekt- og procesleder med en god metodisk og teoretisk værktøjskasse, der kan bringes i spil i udviklings- og forandringsprocesser. 

 • Har solide kommunikative evner med blik for at formidle og omsætte komplekst stof til forskellige målgrupper fra projekt til praksis. 

 • Har erfaring med tilretningsprocesser bl.a. i forhold til CRM-systemer. 

 • Har erfaring med procesoptimering bl.a. i rekrutteringssystemer. 

 • Er analytisk og systematisk, men også handlekraftig og i stand til at arbejde hands-on 

 • Trives i en organisation, hvor tingene går stærkt. 

 • Er digital nørd og gerne superbruger i Excel. 

 
Ansøgning og kontakt 
Stillingen er fuldtid frem til og med 30. september 2026. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte økonomi- og administrationschef Bettina Rasmussen på bnr@laerforlivet.dk. 

 

Send din ansøgning og dit cvsenest den 18. august 2024.  
 

Første samtale afholdes d. 23. august 2024 og 2. samtale afholdes den 27. august med tiltrædelse den 1. oktober.  

 

Om Lær for Livet  
I Danmark har vi lige og fri adgang til uddannelse, men ikke lige muligheder for at gennemføre den. Kun 27 procent af de unge i udsatte positioner har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter folkeskolen. Det gælder for 77 procent af deres ikke-udsatte kammerater. Men i Lær for Livet ved vi, at det kan være anderledes, hvis børnene og de unge får en ekstra hånd i ryggen til at klare sig i skolen.   

 

Lær for Livets mission er at styrke læring, livsduelighed og fællesskaber for og med børn og unge i udsatte positioner i alderen 9-23 år. I Lær for Livet tror vi på, at alle børn har styrker og ressourcer. Derfor møder vi alle børn og unge med anerkendelse, krav og positive forventninger.  

 

Børnene er en del af Lær for Livet i seks år, hvor de kommer på Learning Camps, får tilknyttet en frivillig mentor, og vi bygger bro til barnets nærmiljø. Børnene i programmet kan overgå til Lær for Livet UNG. Indsatsen er finansieret af fonde, virksomheder og kommuner med deltagende børn og unge.  

Vi bor på Hejrevej 43, 2400 København NV. Læs mere på www.laerforlivet.dk